Year of establishment:
1995

Annual turnover:
around 400 mln PLN

Pig slaughter and pork cutting capacity:
slaughter - 6000 pigs/week, pork cutting: 200t/day 

Beef cutting capacity:
250 tons/week 

Frozen meat storage capacity :
over 6000 tons

  • pork carcasses in EUROP classification, pork cuts and pork meat. Pork offals and fats,
  • beef cuts and beef meat in polyblock, IWP and in cartons – chilled as well as frozen,
  • poultry elements and offals – frozen. 

Food Service Mszczonowska Cold Store
ul. Mszczonowska 35A
96-200 Rawa Mazowiecka
Plant no. PL 10133803 WE

Food Service Tatar Cold Store
ul. Tatar 4
96-200 Rawa Mazowiecka
Plant no.  PL 10134201 WE

    anuga2019

W związku z planowaną rozbudową zakładu o instalację przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny zwraca się z zapytaniem na wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wykonaj":

1, Stacja przetwarzania termicznego UPPZ

2. Trzy zbiorniki hydrolizerów o pojemności ok. 50 m3 każdy wyposażonych w układ podawania substratu, układ przekazywania hydrolizatu do fermentorów, układ mieszania medium, układ utrzymywania warunków termicznych procesu:

3. Wyposażenie technologiczne dwóch zbiorników fermentacyjnych pojemności 1000 m3:

4. Adaptacji zbiornika gnojowicy o pojemności ok. 2000 m3 na zbiornik pofermentu,

5. Zbiornika biogazu o pojemności ok. 1500 m3

6. Zbiornika na odciek i kondensat

7. Kontenerowa stacja uzdatniania biogazu o wydajności 1000 m3/h

8. Agregat ko generacyjny o wydajności 600 kW

9. Biofiltr o wydajności 2000 m3

10. Kontener pompowo sterowniczy

Komplet wyposażenia winien stanowić funkcjonalną całość, musi być wyposażony w funkcjonalny układ rejestracji monitorowania, rejestracji danych oraz w układ sterowania procesem (w tym zdalnym).

Miejsce realizacji zamówienia: Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 35a

Informacji na temat szczegółów zakresu robót udzielać będzie Marek Czerniej Tel 601332407, mail cm@foodservice.pl

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Informacja o wyniku postępowania ogłoszenia - Rozbudowa Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ważne do dnia 2020-01-10, zamieszczonego na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz stronie internetowej inwestora www.foodservice.pl "Rozbudowa Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą" wpłynęły trzy oferty. Wszystkie spełniały warunki merytoryczne.

Komisja w składzie:
Marek Czerniej
Waldemar Grochal
Piotr Sypuła
Dokonała oceny otrzymanych ofert.

1. WOLF SYSTEM Sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śl. ul. Budowlana 17 (liczba punktów 100 / I miejsce)
2. GETMAR Usługi Remontowo - Budowlane 97-200 Tomaszów Maz. ul. Dz. Polskich 14a (liczba punktów 94 / II miejsce)
3. FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice ul. Rataja 16 (liczba punktów 90 / III miejsce)

Komisja rekomenduje zawarcie umowy na wykonanie prac z firmą WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

W związku z planowaną rozbudową zakładu o instalację przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny ogłaszamy przetarg.

Informacji na temat szczegółów zakresu robót udzielać będzie Marek Czerniej Tel 601332407, mail cm@foodservice.pl

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Biogazownia - A + K

Biogazownia - IS + IE

Przedmiar robót